Stichting Keuringsburo Hout

Keuringsburo_Hout

De basis van de certificeringsinstelling SKH ligt als keuringsinstantie in de houtbranche. Gaandeweg heeft SKH zich verbreed en verdiept om aan certificeringsverzoeken uit andere delen van de bouwwereld te kunnen voldoen.

In de loop der jaren is daardoor binnen SKH een enorme hoeveelheid kennis opgebouwd. Hout en bouw hebben voor ons geen geheimen meer. En vanwege de opgebouwde, grote diversiteit in kennis kunnen ook zaken die buiten de bouw- of houtsector vallen, onder de loep worden genomen.

Onze organisatie is vanwege de uitgestrektheid van de productgebieden binnen de hout- en bouwwereld opgedeeld in verschillende divisies die zich bezig houden met product- en/of procescertificering en/of managementsystemen. 

Het bijzondere van certificering door SKH is dat deze wordt uitgevoerd door mensen met een brede expertise. Juist door hun vakkennis - en het up-to-date houden daarvan! - zijn de SKH-specialisten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de vakgebieden binnen de bouwbranche.

Een SKH-certificering en een SKH-KOMO®-certificering bestaan dan ook niet alleen uit het vastleggen van product- of proceseisen. Juist door onze specialistische kennis kunnen wij uw bedrijf van binnenuit tegen het licht houden en meedenken. Met u beoordelen we uw kwaliteitssysteem. De continuïteit van het kwaliteitsniveau is hiermee verzekerd. (Het gaat niet toevallig één keer goed, maar het gaat continu goed.) Dit levert een certificering op met meerwaarde. Die meerwaarde bestaat uit de absolute zekerheid dat binnen uw bedrijf productie, efficiëntie, kostenbeheersing, planning en logistiek perfect op uw bedrijfsvoering zijn afgestemd en daarop afgestemd blijven.

www.skh.org