Stichting Garantie Timmerwerk

Stichting_Garantie_Timmerwerk

Een 10-jarige SGT-garantie op gevelelementen, kozijnen en ramen is inmiddels een vanzelfsprekende zaak voor de timmerfabrikanten die bij Stichting Garantie Timmerwerk (SGT) zijn aangesloten. De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) heeft in 1982, in het verlengde van de kwaliteitsregelingen voor geveltimmerwerk, de KVT, het initiatief tot oprichting van het SGT genomen. Voor u als opdrachtgever of gebruiker zijn er geen extra kosten verbonden aan de SGT-garantie op de producten.
De stichting is sinds 1982 uitgegroeid tot een organisatie, waarbij ca. 120 timmerfabrieken zijn aangesloten. Gezamenlijk goed voor driekwart van de totale timmerindustrie en met een gezamenlijke omzet van circa 300 miljoen Euro op jaarbasis. In totaal heeft SGT nu voor een waarde van 3,5 miljard Euro aan verzekerd timmerwerk uitstaan.

Aansluitnr. Bours Kozijnen is nr. 209.

www.sgtonline.nl