NBVT

Nederlandse_Branchevereinging_Voor_de_Timmerindustrie

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) is een branchevereniging die het topsegment van de Nederlandse timmerindustrie vertegenwoordigt. De NBvT behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van de circa 200 leden in technisch, juridisch en commerciële zin. De branchevereniging levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en stimulatie van het bouwen in- en met hout, stimuleert innovaties en werkt mee aan regelgeving met als doel integrale kwaliteitsverbetering. Door te kiezen voor een product, vervaardigd door één van de leden van de NBvT, kiest u automatisch voor een kwalitatief hoogwaardig houten product.

De NBvT is meer dan een branchevereniging voor haar leden! De NBvT is ook een onafhankelijk kenniscentrum voor marktpartijen. Architecten, aannemers, verenigingen van eigenaren, professionele opdrachtgevers en ook de particuliere afnemer kunnen bij het kenniscentrum terecht voor gespecialiseerd advies over kozijnen, trappen, houtskeletbouw, buitendeuren, binnendeuren en daken.

www.nbvt.nl