Jongen_Landgraaf

Jongen_Landgraaf

Bouwbedrijven Jongen maakt deel uit van VolkerWessels, een Nederlands concern met 16.000 werknemers en wereldwijd actief in een breed scala bouwactiviteiten. Bouwbedrijven Jongen is als ontwikkelend bouwbedrijf de overkoepelende organisatie van één bouwontwikkelingsbedrijf en 3 aannemersbedrijven: Aannemersbedrijf Jongen B.V. (Landgraaf), Aannemersbedrijf Louis Scheepers B.V. (Roermond) en Aannemersbedrijf Jongen Venlo (Venlo). Bouwontwikkeling Jongen B.V. (Maastricht-Airport) is gespecialiseerd in het ontwikkelen van woningbouw in zowel de koop- als huursector, bedrijfshuisvesting, onderwijs, ouderenhuisvesting, gezondheidszorg, vrije tijd, het invullen van bestemmingsplannen en het revitaliseren van woonwijken. Het hoofdkantoor van Bouwbedrijven Jongen is gevestigd in Landgraaf.

De bij Bouwbedrijven Jongen aangesloten aannemersbedrijven opereren zelfstandig in de regio waar zij zijn gehuisvest. Zij werken samen met plaatselijke onderaannemers en leveranciers en hebben gemotiveerde en deskundige medewerk(st)ers in dienst uit de regio waar zij actief zijn. Het algemene beleid wordt vastgesteld door de directie in Landgraaf in nauwe samenspraak met de regiodirecties. De 3 aannemersbedrijven en Bouwontwikkeling Jongen B.V. maken gebruik van de kennis die in het hoofdkantoor aanwezig is. Goed ondernemerschap met korte lijnen (intern en extern), verdeling van bevoegdheden en optimale aansturing zijn daarbij de belangrijkste trefwoorden.

VolkerWessels werkmaatschappijen functioneren als zelfstandige ondernemingen met een eigen winst- en marktverantwoordelijkheid. Zij werken onderling samen op het gebied van business development, juridische zaken, personeelsontwikkeling, assurantiën, financiering en communicatie. Ook worden faciliteiten gedeeld op het gebied van automatisering, materieel, inkoop en dienstverlening.

www.bouwbedrijvenjongen.nl